Trường tiểu học Tứ Hiệp

Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: 02438613012